Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Achtergracht 15

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Achtergracht 15
Oud adres: Z180, wijk 60, klein nr. 16, kadaster I3948, verponding 5986
Postcode: 1017WL
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 2de kwart 18de eeuw

(2 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 136
Adres: Achtergracht 15
Adressen: Achtergracht 15 1,2,H,O
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIb) met gedeelde vleugelstukken en niet-oorspronkelijk fronton.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Achtergracht 15 (© Walther Schoonenberg)
Achtergracht 15
Achtergracht 15 (© Walther Schoonenberg)
Achtergracht 15

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]