Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Damrak 15-16

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Damrak 15-16
Haringpakkerssteeg 1
Oud adres: 16: ('t Water) L143, wijk 18, klein nr. 90, kadaster F3904, verponding 1442
Postcode: 1012LH
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Geveltype: Tuitgevel
Bouwstijl: Rationalisme
Bouwjaar: 1905
Architect: J.A. van Straaten

(2 afbeeldingen)

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 210013
Adres: Damrak 15
Adressen: Damrak 15 ;Haringpakkerssteeg 1
Inschrijvingsdatum: 23-05-2006
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Damrak 15-16
Damrak 15-16
Damrak 18, 17, 16, 15. Detail van een foto uit ca. 1870
Damrak 18, 17, 16, 15. Detail van een foto uit ca. 1870

Laatste wijziging: juni 2024

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]