Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Leidsestraat 106-108

  1. Identificatie
  2. MIP-gegevens
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Leidsestraat 106-108
Oud adres: 106: II172, wijk 55, klein nr. 53, kadaster E2964, verponding 2961
108: II171, wijk 55, klein nr. 54, kadaster E2965, verponding 2960
Postcode: 1017PG
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Traditionalisme
Bouwjaar: 1918
Architect: H.D. Tabak

(3 afbeeldingen)

MIP-nummer: 12845
Functie: Winkel/woonhuis
Jaartal: 1918
Bouwstijl: Traditionalisme

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 209016
Adres: Leidsestraat 106
Adressen: Leidsestraat 106 ,1,4,H;Leidsestraat 108 A B C D E F
Inschrijvingsdatum: 14-02-2006
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Leidsestraat 106-108 (© Walther Schoonenberg)
Leidsestraat 106-108
Leidsestraat 106-108 (© Walther Schoonenberg)
Leidsestraat 106-108
Leidsestraat 106-108 (© Walther Schoonenberg)
Leidsestraat 106-108

Laatste wijziging: november 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]