Home Binnenstad Lezingen Excursies Publicaties Berichten Contact

Cursussen

In deze cursussen wordt een schets gegeven van de geschiedenis, architectuurgeschiedenis en stedenbouw van de historische binnenstad van Amsterdam. De cursussen zijn bedoeld voor alle Amsterdam-liefhebbers die hun stad beter willen kennen. De cursussen bestaan uit colleges op academisch niveau, maar is voor iedereen goed te volgen. Uit de evaluaties blijkt dat de cursussen bijzonder goed wordt ontvangen.

Er worden twee cycli van acht cursusavonden aangeboden: een cursus algemene geschiedenis en een cursus over de geschiedenis van de historische architectuur en stedenbouw. In de cursus algemene geschiedenis worden enkele belangrijke episodes in de geschiedenis van Amsterdam besproken. Het doel is inzicht te verschaffen in het ontstaan en de ontwikkeling van de stad, waarbij het uitdrukkelijk ook om het karakter en de identiteit van onze stad gaat. De verhalen worden op spannende wijze verteld, aan de hand van verslagen van ooggetuigen en prenten.

In de cursus architectuurgeschiedenis wordt inzicht verschaft wat er zo bijzonder is aan de historische binnenstad van Amsterdam, aan de hand van de historische architectuur en stedenbouw. Daarvoor wordt uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste elementen waaruit de stad bestaat: de grachtenhuizen, de kerken, maar ook de grachten, de stadsplattegrond, etc. Niet alleen de architectuur wordt behandeld, ook de geschiedenis waarvan de stad met haar gebouwde erfgoed de zichtbare uitdrukking is. Er wordt ingegaan op vragen als: Hoe is Amsterdam ontstaan? Hoe zag de middeleeuwse stad eruit? Hoe werd er gebouwd? Hoe is de 17de-eeuwse binnenstad en met name de grachtengordel tot stand gekomen? Hoe zijn latere generaties omgegaan met de 17de-eeuwse koopmansstad? Hoe komt het dat binnenstad zo goed bewaard is gebleven, terwijl andere Europese hoofdsteden ingrijpend aan de moderne tijd zijn aangepast?

We beperken ons in deze cursussen vrijwel tot de historische binnenstad van Amsterdam: Amsterdam binnen de 17de-eeuwse stadsvesting, de Singelgracht, kortweg de Amsterdamse binnenstad. Eind 19de eeuw waagt Amsterdam de sprong over de stadsvesting. Voor zover het grotere Amsterdam aan bod komt, is dat vanuit het perspectief van de historische binnenstad. De modernisering van de oude koopmansstad komt eveneens aan bod.

Op de cursusavonden zal veel en fraai, vaak uniek, beeldmateriaal worden getoond. Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Er wordt een literatuurlijst verstrekt, met verwijzingen naar PDF-bestanden die tezamen een reader vormen. De cursussen worden jaarlijks gegeven en worden ook elk jaar opnieuw aangepast aan de nieuwste literatuur terzake.

Kosten: € 150,-, inclusief koffie/thee en een digitale reader (PDF-bestanden). Na afloop van de cursus wordt in overleg met de cursisten een excursie georganiseerd. Dit is bij de cursusprijs inbegrepen. Let op. U wordt pas op de deelnemerslijst geplaatst wanneer het cursusgeld op onze bankrekening staat.

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]