Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Colofon

Het Digitaal Grachtenboek, de database van de Amsterdamse grachtengordel - het belangrijkste onderdeel van de website Amsterdam Monumentenstad -, is ontwikkeld door Walther Schoonenberg en heeft een lange voorgeschiedenis. De teksten zijn voor een deel gebaseerd op teksten die hij in 1997 schreef voor de website 'Amsterdam monumenten' van het Bureau Monumentenzorg (zie screenshot). De toenmalige teksten en foto's zijn ter beschikking gesteld aan Wikipedia. De teksten van de oude website van BMZ zijn voor deze website geactualiseerd en uitgebreid.
De database is sindsdien steeds verder verbeterd en uitgebreid. In de periode 2011-2016 werd de database als het Digitaal Grachtenboek gehosted door het museum Het Grachtenhuis (zie screenshot). In deze periode zijn gegevens over alle rijks- en gemeentelijke monumenten, zoals monumentnummer en redengevende omschrijving, in de Amsterdamse binnenstad als basisgegevens aan deze database toegevoegd. Marieken van den Bichelaer heeft geholpen met het verbeteren en verder invoeren van gegevens. In 2016 werd de database een onderdeel van de persoonlijke website van Walther Schoonenberg, sinds 2021 Amsterdam Monumentenstad. Alleen deze versie wordt nog verbeterd en uitgebreid.

De afbeeldingen zijn afkomstig van verschillende bronnen, waaronder Walther Schoonenberg, Hans Tulleners, Maarten Brinkgreve, Wim Ruigrok, Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), Bureau Monumentenzorg (BMZ) en het Stadsarchief Amsterdam (SAA). AllÚÚn de digitale foto's van Walther Schoonenberg (19012 van de in totaal 26869 afbeeldingen, 70.8 % dus) zijn op deze website voor persoonlijk of professioneel gebruik te bestellen.
Het fotomateriaal van BMZ betreft het foto- en diaarchief van het vroegere Bureau Monumentenzorg in het Huis met de Hoofden. Een deel daarvan is door Walther Schoonenberg voor de website van BMZ in de jaren 1997-2000 ingescanned, het grootste deel is afkomstig van de Beeldbank van het Stadsarchief (zie Beeldbank waar ze kosteloos te downloaden zijn). De meeste van deze foto's en dia's zijn gemaakt door Han van Gool.
Door de lange ontstaansgeschiedenis van onze database is niet van alle foto's ons nog de bron bekend. Indien u rechten meent te ontlenen aan een foto: laat het ons a.u.b. weten.

Deze database heeft uitsluitend een educatieve en academische doelstelling en is niet commercieel. Het doel is de monumenten, in het bijzonder ook de monumentale interieurs, te documenteren zodat deze niet verloren gaan en als documentatie voor wetenschappelijke publicaties. Bij interieurfoto's ligt dan ook de nadruk op de spijkervaste onderdelen, niet de inrichting van het grachtenhuis. Onze teksten en afbeeldingen mogen alleen worden overgenomen met schriftelijke toestemming. Dit geldt alleen voor het eigen fotomateriaal. Wij kunnen geen toestemming geven voor gebruik van foto's waarvan de rechten bij derden liggen. Gegevens kunnen zonder toestemming worden gebruikt in wetenschappelijke publicaties, mits zoals gebruikelijk met bonvermelding.

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]