Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Korsjespoortsteeg 20

Multatuli-Museum

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Huisnaam: Multatuli-Museum
Adres: Korsjespoortsteeg 20
Oud adres: SS63, wijk 31, klein nr. 10, kadaster F749, verponding 5451
Postcode: 1015AR
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 4de kwart 18de eeuw
Eigendom: Multatuli-Museum

[Multatuli Huis]

(5 afbeeldingen)

Getuige de houten puibalk waarop de stenen gevel rust een 17de-eeuws huis met een eind-18de-eeuwse klokgevel: een sobere klokgevel met vrijwel geen geornamenteerde voluten en een lijstvormige topbeÃĢindiging (identiek aan Korsjespoortsteeg 16). Verbouwd in de 19de eeuw en ook in 1938: frontale stoep veranderd in dwarsstoep. Het geboortehuis van Multatuli (hier geboren in 1820) is thans een museum. Het heeft een 19de-eeuws interieur.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3133
Adres: Korsjespoortsteeg 20
Adressen: Korsjespoortsteeg 20
Inschrijvingsdatum: 01-07-1970
Redengevende omschrijving: Huis (in de kern vermoedelijk XVII) met klokgevel (XVIII/XIX) (geboortehuis van Multatuli met gedenksteen).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Korsjespoortsteeg 20 en 18 (© Walther Schoonenberg)
Korsjespoortsteeg 20 en 18
Sobere laat-18de-eeuwse klokgevel (© Walther Schoonenberg)
Sobere laat-18de-eeuwse klokgevel
Trap op de gebruikelijke plaats in de 17de eeuw (© Walther Schoonenberg)
Trap op de gebruikelijke plaats in de 17de eeuw
19de-eeuwse schouw in de achterkamer (© Walther Schoonenberg)
19de-eeuwse schouw in de achterkamer
Korsjespoortsteeg 20, 18, 16 (© Walther Schoonenberg)
Korsjespoortsteeg 20, 18, 16

Laatste wijziging: juni 2024

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]