Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Achtergracht 13

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Achtergracht 13
Oud adres: Z179, wijk 60, klein nr. 17, kadaster I3949, verponding 5985
Postcode: 1017WL
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 2de kwart 18de eeuw

(2 afbeeldingen)

Woonhuis met vroeg-18de-eeuwse halsgevel met gedeelde klauwstukken en gebogen lijstvormig fronton met gekeerde voluten en daartussen hoge kuif. Twee ingangspartijen met stoep en deuromlijsting duidt op een oorspronkelijke indeling in beneden- en bovenwoning (rechter is smaller dus betreft de ingang van de bovenwoning).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 135
Adres: Achtergracht 13
Adressen: Achtergracht 13 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIb) met gedeelde vleugelstukken en volutenafdekking. Twee stoepen, oude beneden- en bovenhuis indeling.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Achtergracht 13 (© Walther Schoonenberg)
Achtergracht 13
Achtergracht 13 (© Walther Schoonenberg)
Achtergracht 13

Laatste wijziging: maart 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]