Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Bloemgracht 31

In Pole

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Huisnaam: In Pole
Adres: Bloemgracht 31
Oud adres: DD17, wijk 42, klein nr. 159, kadaster D312, verponding 2815
Postcode: 1016KC
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 1800±

(8 afbeeldingen)

Woonhuis met lijstgevel met kroonlijst met trigliefen en rozetten en twee consoles en schilddak. Achter dit pand bevinden zich twee achterhuizen - inpandige huizen die apart bewoond werden (met adres Bloemstraat 18 en 20 en bereikbaar via een gang vanuit deze straat - een mini-hofje). In dit pand was de Bibliotheca Philosophica Hermetica van Joost Ritman gevestigd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 514
Adres: Bloemgracht 31
Adressen: Bloemgracht 31 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte triglyfenlijst met rozetten en consoles (XVIIId). Schilddakje.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Bloemgracht 31 (© Walther Schoonenberg)
Bloemgracht 31
Bloemgracht 31 (© Walther Schoonenberg)
Bloemgracht 31
Houten onderpui met twee deuren
Houten onderpui met twee deuren
Bloemgracht 31 heeft twee achterhuizen. (© Walther Schoonenberg)
Bloemgracht 31 heeft twee achterhuizen.
Achterkamer in Bloemgracht 31
Achterkamer in Bloemgracht 31
Bloemgracht 31 heeft twee achterhuizen.
Bloemgracht 31 heeft twee achterhuizen.
Reconstructietekening van de 17de-eeuwse achtergevel door Bureau Monumentenzorg
Reconstructietekening van de 17de-eeuwse achtergevel door Bureau Monumentenzorg
Bloemgracht 31, 33, 35
Bloemgracht 31, 33, 35

Laatste wijziging: juni 2024

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]