Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Damrak 18

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Damrak 18
Oud adres: ('t Water) L141, wijk 18, klein nr. 88, kadaster F3906, verponding 1440
Postcode: 1012LH
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1725±

(3 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 857
Adres: Damrak 18
Adressen: Damrak 18 1,H
Inschrijvingsdatum: 22-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte, in het midden iets verhoogde lijst met consoles (plm 1725/XVIIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Damrak 18 (© Walther Schoonenberg)
Damrak 18
Damrak 18 (© Walther Schoonenberg)
Damrak 18
Damrak 18
Damrak 18

Laatste wijziging: juni 2024

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]