Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Hazenstraat 53

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Hazenstraat 53
Hazenstraat 55-61 (nieuw adres)
Oud adres: GG204, wijk 36, klein nr. 1, kadaster E2114, verponding 769
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 19de eeuw, 1994

(3 afbeeldingen)

Woonhuis met een klokgevel onder rollagen; pand in 1994 samengevoegd met buurpanden met oude adresnummering 49 en 51. Onderdeel van Cluster Hazen-project van Eigen Haard (architect Roy Gelders).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1477
Adres: Hazenstraat 55
Adressen: Hazenstraat 55 ;Hazenstraat 57 ;Hazenstraat 59 ;Hazenstraat 61
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met in de 19e eeuw vernieuwde gevel onder klokvormige top met rollagen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Hazenstraat 53 (© Walther Schoonenberg)
Hazenstraat 53
Hazenstraat 53 (© Walther Schoonenberg)
Hazenstraat 53
Hazenstraat 49, 51 en 53
Hazenstraat 49, 51 en 53

Laatste wijziging: juni 2024

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]