Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Oudezijds Voorburgwal 240

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Oudezijds Voorburgwal 240
Oud adres: A240, wijk 7, klein nr. 213, kadaster G1258, verponding 1752
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 18de eeuw, 19de eeuw

(3 afbeeldingen)

Hoekhuis met 18de-eeuwse gevel, gewijzigd in de 19de eeuw naar lijstgevel. De zijgevel in de Damstraat heeft vioolvormige trapvensters uit de bouwtijd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6139
Adres: Oudezijds Voorburgwal 240
Adressen: Oudezijds Voorburgwal 240
Inschrijvingsdatum: 20-10-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis met gevel (XVIIIA) onder rechte lijst (XIX). In de zijgevel vioolvormige trapvensters.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

OZ Voorburgwal 240 (© Walther Schoonenberg)
OZ Voorburgwal 240
OZ Voorburgwal 244, 242, 240 (© Walther Schoonenberg)
OZ Voorburgwal 244, 242, 240
In de zijgevel vioolvormige trapvensters. (© Walther Schoonenberg)
In de zijgevel vioolvormige trapvensters.

Laatste wijziging: juni 2024

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]