Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Literatuur

De belangrijkste literatuur die bij de samenstelling van deze database is gebruikt, luidt:

 • Drs. M.M. Bakker, drs. F.M van de Poll. Architectuur en stedebouw in Amsterdam. 1850-1940 Zwolle: Waanders, 1992
 • Martha Bakker, e.a. (red.). Amsterdam in de tweede Gouden Eeuw. Bussum/Amsterdam, 2000
 • Bewaard in het hart, een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode van 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste tien jaar van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd (1953-1963) Amsterdam: Bureau Monumentenzorg, 1965
 • Hans Bonke. Amsterdamse pakhuizen 16de-20ste eeuw. Zutphen: Walburg Pers, 2011
 • Jephta Dullaart. Met plank en doek bekleed. Amsterdamse figuratieve plafondschilderingen uit de zeventiende en begin achttiende eeuw. Amsterdam: UvA, 2003
 • I.H. van Eeghen, G. Roosegaarde Bisschop, H.F. Wijnman. Vier eeuwen Herengracht. Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoners. Amsterdam, 1976
 • Johan E. Elias. De vroedschap van Amsterdam 1578-1795. Amsterdam: N. Israel, 1963
 • P.M. Fischer. Ignatius en Jan van Logteren. Beeldhouwers en stuckunstenaars in het Amsterdam van de 18de eeuw. Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro-Holland BV, 2005
 • Wijnand V.J. Freling. Stucwerk in het Nederlandse woonhuis, uit de 17e en 18e eeuw. Leeuwarden/Mechelen: Eisma, 1996
 • Het Gemeentelijk Monumentenproject Amsterdam-Centrum. Gebouwd tussen 1850 en 1940. Amsterdam: Bureau Monumenten & Archeologie, Stadsdeel Amsterdam-Centrum, 2007
 • Het Grachtenboek van Caspar Philips (1732-1789). Amsterdam, 1768-1771. Heruitgegeven in 1922, 1930, 1936, 1962 (met een voorwoord en toelichtingen van E. van Houten), 1967 en 1979 en opgenomen in het Grachtenboek van 1991. Oorspronkelijke uitgave: Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keizers en Heere-grachten der Stadt Amsteldam beginnende van den Binnen Amstel en eindigende aan de Brouwers-gracht, bestaande in ruim 1400 prachtige en trotsche Gebouwen origineel van Huis tot Huis geteekend en op Kunstige koopere Plaaten Afgebeeld. Uitgegeven door boekverkoper Bernardus Mourik aan de Nes.
 • Ids Haagsma, Hilde de Haan, Anna de Haas, H.J. Schoo. Amsterdamse gebouwen 1880-1980. Utrecht: Het Spectrum, 1981
 • Inventarisatie Joods Cultuurhistorisch Erfgoed. Amsterdam: bMA, 2008
 • H. Janse. Amsterdam gebouwd op palen. Amsterdam: De Brink, 1993
 • A.A. Kok. Amsterdamsche Woonhuizen. Amsterdam: Allert de Lange, 1946
 • Guus Kemme, Gaston Bekkers (red.). Amsterdam Architecture. A Guide. Bussum: Thoth, 1987, 2006
 • David Keuning en Lydia Lansink. A.L. van Gendt (1835-1901), J.G. van Gendt (1866-1925), A.D.N. van Gendt (1870-1932), Architecten in zaken. Rotterdam: 1999
 • Tim Killiam en Hans Tulleners. Amsterdamse Grachtengids. Amsterdam: Het Spectrum, 1978
 • Tim Killiam e.a. Het Singel. Amsterdam: Cityboek, 2000
 • Tim Killiam e.a. De Herengracht. Amsterdam: Cityboek, 2001
 • Koen Kleijn, Ernest Kurpershoek, Shinji Otani. De grachten van Amsterdam. 400 jaar bouwen, wonen, werken en leven. Bussum: THOTH, 2013
 • Coert Peter Krabbe. Huizen van fortuin. Wooncultuur aan de Amsterdamse grachten 1860-1920. Amsterdam: Stokerkade, 2020
 • Milko den Leeuw en Martin Pruijs (red.). De Gouden Bocht van Amsterdam. Den Haag: ITAAR, 2006
 • Ir. R. Meischke. Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon: 1969
 • R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg. Huizen in Nederland. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser. Amsterdam. Zwolle: Waanders, 1995
 • Paul Meurs. De moderne historische stad. Ontwerpen voor vernieuwing en behoud, 1883-1940. Rotterdam, 2000
 • Omdat de vormen goed gekozen zijn. Een voorstel voor nieuwe rijksmonumenten uit de periode 1850-1940 binnen de Amsterdamse Singelgracht. Amsterdam: Bureau Monumentenzorg Amsterdam, 1999
 • Koen Ottenheym e.a. Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw. Amsterdam: Architectura & Natura, 1993
 • Koen Ottenheym. Philips Vingboons (1607-1678). Architect. Zutpen: De Walburg Pers: 1989
 • Koen Ottenheym, Paul Rosenberg, Niek Smit. Hendrick de Keyser. Architectura Moderna. Moderne Bouwkunst in Amsterdam 1600-1625. Amsterdam: SUN, 2008
 • Dr. Magda Révész-Alexander. Die Alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine Kunstgeschichtliche Studie. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954
 • Theo Rouwhorst. Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst 1945-2015. Amsterdam, 2016.
 • Walther Schoonenberg. 'De Van Houtenmonumenten. Een reconstructie van de werkwijze van bouwinspecteur Eelke van Houten (1872-1970).' Bulletin KNOB 2012-4: p. 221-231
 • Dr. Ir. D.F. Slothouwer. Amsterdamsche Huizen 1600-1800. Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon: 1928
 • Paul Spies e.a. Het Grachtenboek. Den Haag: SDU, 1991/1992 (twee delen, één over de 17de-eeuwse hoofdgrachten, één over de grachten in het middeleeuwse stadshart)
 • Vincent van Rossem, Han van der Zanden. Het Gemeentelijk Monumenten Project Amsterdam-Centrum. Gebouwd tussen 1850 en 1940 Amsterdam, 2007
 • Gerrit Vermeer en Ben Rebel. d’Ailly’s Historische Gids van Amsterdam. Den Haag: SDU, 1992 (twee delen: De oude binnenstad en de 17de-eeuwse stadsuitleg)
 • Pieter Vlaardingerbroek (red.). De wereld aan de Amsterdamse grachten, Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2013
 • Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten. De gemeente Amsterdam. Den Haag: Algemeene Landsdrukkerij, 1928
 • Prof. Ir. J.G. Wattjes en F.A. Warners. Amsterdams Bouwkunst en Stadsschoon 1306-1942. Amsterdam: Allert de Lange, 1944
 • Mr. H.F. Wijnman. d’Ailly’s Historische Gids van Amsterdam. Amsterdam: Allert de Lange, 1974
 • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam: Architectura & Natura / Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad: 1993, heruitgave 2007

Verder moeten worden genoemd de boekjes die zijn uitgegeven door het Bureau Monumentenzorg (BMZ) resp. Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) in het kader van de jaarlijkse Open Monumentendag en de Jaarboeken Monumenten & Archeologie van BMA. En uiteraard de diverse afleveringen van Ons Amsterdam, de Maandbladen en Jaarboeken van het Genootschap Amstelodamum en Binnenstad van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Laatste wijziging: december 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]