Home Binnenstad Lezingen Excursies Publicaties Berichten Contact

Berichten

Amsterdam Museum

Opnieuw negatief advies over verbouwingsplannen

Voor de tweede keer heeft de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), de Amsterdamse gecombineerde monumenten- en welstandscommissie, zich negatief uitgesproken over de verbouwingsplannen van het Amsterdam Museum, in het voormalige Burgerweeshuis aan de Kalverstraat. Het museum zal de plannen nog verder moeten aanpassen.

In het door Neutelings Riedijk Architects gemaakte verbouwingsplan wordt de Schuttersgalerij vervangen door een grote museumzaal, waardoor de bouwmuren en zelfs de 17de-eeuwse kappen van de gebouwen aan weerszijden van de Schuttersgalerij grotendeels worden gesloopt. In feite blijven alleen de gevels staan, maar in tegenstelling tot de eerdere ingreep wordt de structuur niet hersteld of versterkt, maar uitgewist. In 1975 verdween er veel materiële substantie, nu verdwijnt de structuur. Bovenop de nieuwe bouwmassa moet een dakterras komen om op het complex en de stad uit te kijken. Ook het huidige café-restaurant achter de Jongensgalerij wordt geheel gesloopt en vervangen door nieuwbouw voor een nieuw zalengebouw. Tenslotte moet aan de St. Luciënsteeg, naast de Weeshuispoort, eigentijdse nieuwbouw verrijzen die het silhouet en aanzien van het complex vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal ingrijpend wijzigt. Daarvoor zouden de gevelstenen verdwijnen, maar die keren in het aangepaste plan in de nieuwbouw terug.

Niet voldoende

De commissie oordeelt nu dat de voorgestelde aanpassingen in de schetsontwerpen niet voldoende zijn. De conclusie van het negatieve advies luidt als volgt: "De commissie constateert dat er te weinig gereageerd is op het advies uit februari en de adviezen van de Integrale Commissie uit 2020. Zij ziet in de uitwerking van de voorgestelde volumes nog steeds vooral het oorspronkelijke idee, terwijl hiervan verschillende keren is aangegeven dat dit te fors uitpakt in relatie tot de bestaande gebouwdelen. Een goede balans tussen het historische complex en toevoegingen die programmatisch noodzakelijk zijn, is nog niet bereikt. Op alle plekken waar het nieuwe Amsterdam Museum aan de buitenzijde zichtbaar wordt, hebben de volumes een te grote schaal en zijn ze niet fijnzinnig genoeg in de uitwerking. Er is op onderdelen zeker genuanceerd, maar te minimaal om de balans tussen oud en nieuw en groot en klein aanvaardbaar te krijgen. Fundamentelere wijzigingen zijn noodzakelijk. Bij alle vier de hoofdpunten mist de commissie de gevraagde sensitiviteit en passende aansluiting op de historische context."

Schuttersgalerij

Het is niet de eerste keer dat het hoogmonumentale 17de-eeuwse Burgerweeshuis wordt verbouwd. Al in 1975 vond een ingrijpende renovatie plaats. Daarbij werd niet alleen het complex gerestaureerd, maar ontstond ook het huidige museum, inclusief de Schuttersgalerij: een geniale oplossing die een boeiend voetgangersgebied creëerde en ook de stedenbouwkundige context van de gebouwen voor elke bezoeker beleefbaar maakte, als een opengeslagen geschiedenisboek. De Gedempte Begijnensloot vormt niet alleen de scheiding tussen het jongens- en meisjesgedeelte van het Burgerweeshuis, het maakt ook één van de oudste waterlopen in Amsterdam zichtbaar. Het is inmiddels wel duidelijk dat de ingreep van 1975 aanzienlijk meer kwaliteit had dan de huidige verbouwingsplannen. Het historische gebouwencomplex, zoals dat in 1975 tot stand kwam, moet worden gerespecteerd. Vooralsnog is dat niet het geval.

Walther Schoonenberg

Meer lezen?
1ste CRK-advies: [Advies welstand] (3 februari 2021)
2de CRK-advies: [Advies welstand] (14 juli 2021)
Artikel van Walther Schoonenberg: [Wordt het 'Amsterdams Historisch' definitief geschiedenis?] (Binnenstad 304)

(29 juli 2021)

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]