Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Amstel 14

Wapen van Londen

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: Wapen van Londen
Adres: Amstel 14
Oud adres: Y7, wijk 28, klein nr. 137, kadaster I365, verponding 4551
Postcode: 1017AA
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Verhoogde halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1661
Opdrachtgever: Robbert Hancock

(4 afbeeldingen)

Koopmanshuis (pakhuis type g bij Révész-Alexander) met verhoogde halsgevel met vier Dorische pilasters over twee verdiepingen, in hals Ionische pilasters, bloemmotief in en langs klauwstukken, twee oeils-de-boeuf's, gevelsteen met wapen van Londen en jaartalsteen. De top is beschadigd (geen fronton meer). 1ste verdieping en onderpui gewijzigd, maar bijzonder is dat er daarboven nog kruiskozijnen aanwezig zijn.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Gebruikte literatuur:

Dr. Magda Révész-Alexander. Die Alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine Kunstgeschichtliche Studie. Den Haag, 1954: p. 86, 107

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 190
Adres: Amstel 14
Adressen: Amstel 14 1,2,3,4,5,H
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Pand met pilaster-halsgevel (1661) met tussentrappen, gevelsteen met wapen en opschrift WAPEN VAN LONDON, twee jaartalstenen en een oorspronkelijk kruis en tweelichtskozijnen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Amstel 14 (© Walther Schoonenberg)
Amstel 14
Amstel 14 (© Walther Schoonenberg)
Amstel 14
Amstel 14. Foto uit 1954
Amstel 14. Foto uit 1954
Amstel 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 (© Walther Schoonenberg)
Amstel 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6

Laatste wijziging: februari 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]