Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Rokin 114

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Huisnaam: Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Adres: Rokin 114
Oud adres: D107, wijk 27, klein nr. 173, kadaster F4365, verponding 3802
Postcode: 1012LB
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 19de eeuw
Restauratie: St. Arti Monumenten 1998/99

(3 afbeeldingen)

Pand met vroeg-19de-eeuwse gevel met een poortje met opschrift Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. In 2009 werd de uitbreiding van Arti et Amicitiae in dit pand, bereikbaar vanuit het buurpand, de Geurt Brinkgreve Vleugel gedoopt.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5015
Adres: Rokin 114
Adressen: Rokin 114 A B C
Inschrijvingsdatum: 23-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gepleisterde gevel onder rechte lijst, met deur- en vensteromlijstingen (XIXA).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Rokin 114 (© Walther Schoonenberg)
Rokin 114
Toegangspoortje (© Walther Schoonenberg)
Toegangspoortje
Detail van de deuromlijsting (© Walther Schoonenberg)
Detail van de deuromlijsting

Laatste wijziging: juni 2024

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]