Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 236

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Singel 236
Oud adres: LL50, wijk 30, klein nr. 372, kadaster F395, verponding 5082
Postcode: 1016AB
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1886, 1900
Architect: J.J.P. Thüring (1886, 1900)
Opdrachtgever: Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder

(8 afbeeldingen)

Op de kavels van vier huizen staat een schaalvergroting, in drie fasen tot stand gekomen, in 1886 nr. 234, in 1900 nr 232 en daarna nog 230 en 236, waarbij de uitbreidingen in stijl plaatsvinden. Gevel in neo-Hollandse renaissance-stijl met een ingangspartij in een asymmetrisch geplaatste middenrisaliet met een trapgevel bekroond. Was kadastraal verbonden met Herengracht 205-207.

Opdrachtgever was de firma Van Gelder Zonen, fabrikant van en groothandel in papier. Het gebouw kwam in drie fasen tot stand, steeds naar ontwerp van architect Thüring (die vooral actief was als aannemer). Eerst werd de trapgevel gebouwd (zie het detail van een foto van Jacob Olie), vervolgens werd het kantoorgebouw aan beide zijden in stijl uitgebreid. Het bedrijfspand loopt door tot aan het dubbele pakhuis aan Herengracht 205-207, waarmee het kadastraal verbonden was. Het is een typisch voorbeeld van 19de-eeuwse schaalvergroting, waarbij steeds meer panden worden samengevoegd. Van Gelder vertrok in 1968 naar de Parnassusweg.

Het had nog veel erger kunnen worden. In 1929 had het bedrijf serieuze plannen om de hele hoek van de Raadhuisstraat, waaronder ook het eigen kantoorgebouw aan het Singel, te slopen en te vervangen door grootschalige nieuwbouw, ontworpen door architectenbureau Baanders, enigszins in de stijl van gebouw De Bazel. Fotograaf Bernard Eilers maakte in opdracht van Baanders een moderne 'artist's impression' door een tekening op een foto te plakken. De panden waren al aangekocht maar toch ging het plan in 1930 niet door, vermoedelijk vanwege de economische crisis. Daardoor is een hele reeks oude panden aan de Raadhuisstraat en het Singel blijven bestaan.

De gemeentelijke monumentenbescherming strekt zich uit tot de uitbreiding aan de Herengracht 205-207 uit 1959.

MIP-nummer: 13261
Functie: Kantoor en magazijn
Jaartal: 1886
Bouwstijl: Neorenaissance XXA

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 208001
Adres: Singel 236
Adressen: Herengracht 205 ;Singel 236
Inschrijvingsdatum: 13-12-2005
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Singel 236 (© Walther Schoonenberg)
Singel 236
Detail van de architectuur (© Walther Schoonenberg)
Detail van de architectuur
Het oorspronkelijke pand Singel 234, met trapgevel, is al gebouwd.
Het oorspronkelijke pand Singel 234, met trapgevel, is al gebouwd.
Op een detail van een foto van Jacob Olie is de trapgevel te zien die het eerste werd gebouwd. Op de achtergrond de pakhuizen.
Op een detail van een foto van Jacob Olie is de trapgevel te zien die het eerste werd gebouwd. Op de achtergrond de pakhuizen.
Singel 234 is al aan de rechterzijde uitgebreid met nr. 232 en 230
Singel 234 is al aan de rechterzijde uitgebreid met nr. 232 en 230
Raadhuisstraat bij het Singel. Foto Bernard F. Eilers, ca. 1929. Archief Architectenbureau Baanders
Raadhuisstraat bij het Singel. Foto Bernard F. Eilers, ca. 1929. Archief Architectenbureau Baanders
Raadhuisstraat bij het Singel met ingetekend de nieuwbouw. Foto Bernard F. Eilers, ca. 1929. Archief Architectenbureau Baanders
Raadhuisstraat bij het Singel met ingetekend de nieuwbouw. Foto Bernard F. Eilers, ca. 1929. Archief Architectenbureau Baanders
Afbraak gaat niet door (Handelsblad, 16/10/1930)
Afbraak gaat niet door (Handelsblad, 16/10/1930)

Laatste wijziging: september 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]