Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 464

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 464
Oud adres: X453, wijk 56, klein nr. 552, kadaster I944, verponding 3090
Postcode: 1017CA
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1689, 18de eeuw

(7 afbeeldingen)

Dit 17de-eeuws hoekhuis was één van de laatste erven van de Vierde Uitleg die werden bebouwd: het terrein werd tussen 1684 en 1686 eigendom van Hendrick Staets (bewoner van Herengracht 460) en zou pas in 1689 worden bebouwd. De gevel is grotendeels 18de-eeuws, een lijstgevel met hoeklisenen en een rechte kroonlijst met attiek en schilddak. Merkwaardigerwijze is er geen ingang aan de gracht. Deze is in de 19de eeuw verwijderd. De ingang bevindt zich sindsdien aan de zijgevel waar een fraai toegangspoortje is gemaakt. Zie ook: Herengracht 460.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Gebruikte literatuur:

  • J.B.L. De Balbian Verster. 'De bocht van de Herengracht'. Jaarboek Amstelodamum 27 (1930): p. 179-260
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 476

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1860
Adres: Herengracht 464
Adressen: Herengracht 464
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis met gevel uit plm 1700 met gelaagde hoeklisenen en rechte lijst met attiek.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 464 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 464
Rechte lijst met gesloten attiek (© Walther Schoonenberg)
Rechte lijst met gesloten attiek
Herengracht 464. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 464. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
19de-eeuws poortje aan de zijgevel (© Walther Schoonenberg)
19de-eeuws poortje aan de zijgevel
19de-eeuws poortje aan de zijgevel (© Walther Schoonenberg)
19de-eeuws poortje aan de zijgevel
Bekroning van het poortje in de zijgevel (© Walther Schoonenberg)
Bekroning van het poortje in de zijgevel
19de-eeuwse hardstenen basement aan de Herengracht (palen gereconstrueerd) (© Walther Schoonenberg)
19de-eeuwse hardstenen basement aan de Herengracht (palen gereconstrueerd)

Laatste wijziging: januari 2024

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]