Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Bloemgracht 19

In de Pelikaan

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: In de Pelikaan
Adres: Bloemgracht 19
Oud adres: DD10, wijk 42, klein nr. 164, kadaster D319, verponding 2818
Postcode: 1016KB
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 3de kwart 18de eeuw, 1980
Architect: Bureau W.J. Klein (1980)
Opdrachtgever: Familie Ritman (1980)
Restauratie: 1980

(5 afbeeldingen)

Eenvoudige rollagen-klok in 1980 vervangen door een topgevel in Lodewijk XV-stijl van elders (herplaatste geveltop van Kalverstraat 222, hersteld door beeldhouwer Hans 't Mannetje), sierlijk uitwaaierende klok met kuif, grote voluten. Nieuwe gevelsteen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Gebruikte literatuur:

  • David Mulder. 'De herplaatste geveltop op Bloemgracht 19'. Binnenstad 306 (jan./febr. 2022): p. 4-5
  • Theo Rouwhorst. Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst 1945-2015. Amsterdam, 2016: p. 87, 138
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 522

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 512
Adres: Bloemgracht 19
Adressen: Bloemgracht 19
Inschrijvingsdatum: 02-04-1970
Redengevende omschrijving: Huis (XVII) met ingezwenkte halsgevel (XVIIIc, versoberd XIX/XX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Bloemgracht 19 (© Walther Schoonenberg)
Bloemgracht 19
Bloemgracht 19 (© Walther Schoonenberg)
Bloemgracht 19
Kalverstraat 222
Kalverstraat 222
Bloemgracht 19
Bloemgracht 19
J. Kuyt Wzn., gevelontwerp hulpwinkel Vroom & Dreesmann, augustus 1941 (SAA)
J. Kuyt Wzn., gevelontwerp hulpwinkel Vroom & Dreesmann, augustus 1941 (SAA)

Laatste wijziging: juli 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]